Lidt om os selv

1.Vi er en klub der har både kvinder og mænd som medlemmer.
2. Vi mødes hver 14. dag fra kl 18.30 – 20.45. (mandage i lige uger). Vi spiser sammen og aftenen kan forløbe således:
    a. som et internt møde, hvor vi drøfter klubbens aktiviteter og indre anliggender.
    b. med en fremmed taler der kommer med et indlæg, rejsebeskrivelse eller lignende.
    c. eller sm et virksomhedsbesøg ( i lokalområdet)
3. En af klubbens opgaver er at skaffe penge til ”kristelige filantropiske opgaver”
     a  Pengene skaffes ved:
     - Afholdelse af loppemarkeder
     -  Uddeling af Hattingbladet og Torsted Kirkeblad
     b Vi har igennem årene bl.a. støttet:
     - KFUM spejderne i Hatting
     - Østeuropæiske studerender på Diakonskolen
     - Danmarks Kirkelige Mediecenter
     - KFUM og K’ s børnearbejde
     - Landsdækkende  Y’s Men’s projekter i ind og udland
     - Kirkens Korshær
     - Frelsens Hærs Juleindsamling
     - m.m

Der skal understreges at indsamlede midler går ubeskåret til ovennævnte formål.
(Medlemmerne betaler kontingent til dækning af klubbens øvrige udgifter).

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.